Hrozný herectví?/Divadelní workshop

Hrozný herectví?/Divadelní workshop

Místo: káznice
 15:30-19Káznice…

10. 6. 2017
Zpět

Hrozný herectví?/Divadelní workshop, 10. 6. 2017 v 15.30

Datum : 10 . 6 . 2017

Místo : káznice

Typ : Dramatický

 

15:30-19

Káznice (Robotárna)

 

Divadelní workshop i pro hrozné herce

„Divadlo nám pomůže vybudovat naši budoucnost, místo toho, abychom na ni jen čekali“

Aktivit „divadla utlačovaných“ se může účastnit kdokoli. Je to jednoduchý a zábavný způsob, jak se interaktivní formou seznámit s různými formami útlaku (fyzického, společenského, psychologického atd.). Představovat je publiku skrze divadlo nám umožňuje hledat řešení těchto problémů. Tématem tohoto workshopu bude „Sousedství: přítěž nebo přínos?“ Jsou například graffity nebo hlasitá hudba v ulicích jenom problém? Mohou být přeměněny v něco pozitivního? Jaké konflikty mohou nastat mezi sousedy? Jak je co nejlépe řešit?

Prosíme, přihlašte se předem na tomto odkazu

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBLDFS3CbcYBxhXjHabRGRHbZ4J3G9jLXJq0TAXsuJvoWJjQ/viewform?c=0&w=1

Workshop je organizovaný kolektivem „Hrozný sousedství (?)“ ve spolupráci se zkušeným koordinátorem divadla utlačovaných, Matteem Lombardim.

https://www.facebook.com/Transition-Brno-1475784075765582/

 

Terrible acting?

Theatre workshop for terrible actors too

„Theatre can help us to build our future, rather than just waiting for it“

Everyone can take part in activities of „theatre of the oppressed“. That’s an easy, fun and interactive way to talk together about different oppressions (physical, social, psychological, etc.). Representing them through theatre enables us to find solutions to that problem. The topic of this workshop will be “Neighbourhood: problem or resource?” For example, are loud music or graffiti on the street just a problem? Or can they be changed into something positive? Which conflicts can rise among neighbours? How can we deal with them in the best way?

Please apply in advance for the workshop at this link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBLDFS3CbcYBxhXjHabRGRHbZ4J3G9jLXJq0TAXsuJvoWJjQ/viewform?c=0&w=1

The workshop is organized by the collective „Hrozný sousedství (?)“ („Terrible neighbourhood“) in collaboration with the experienced trainer of theatre of the oppressed Matteo Lombardi.

https://www.facebook.com/Transition-Brno-1475784075765582/