Neromantický speeddating

Neromantický speeddating

Místo: Park Hvězdička
Celé odpolednePark…

10. 6. 2017
Zpět

Neromantický speeddating, 10. 6. 2017 v 13.30

Datum : 10 . 6 . 2017

Místo : Park Hvězdička

Typ : Další

Celé odpoledne

Park Hvězdička

Neromantický speeddating

Pro sousedy, a nejen pro ně

Sedněte si s neznámým člověkem a bavte se spolu 5 minut o čemkoliv! Přijďte na jedno z plánovaných koleček seznamování, anebo kdykoliv jindy. Každé kolečko bude trvat od 15 do 45 minut, podle toho, kolik lidí tam přijde a jak dlouho chceš zůstat Ty.

Aktivita se bude odehrávat na židlích nachystaných vedle stánku kolektivu „Hrozný sousedství (?)“

https://www.facebook.com/Transition-Brno-1475784075765582/

Plánovaná seznamovací kolečka

13:30

15:30

17:30

19:30

 

 

The whole afternoon

Park Hvězdička

Non-romantic speeddating

For neighbours and not only

Sit down in front of an unknown person and talk with him/her for 5 minutes about anything!

Come to active cycles of dating or just whenever. Every cycle will last from 15 to 45 minutes, depending on how many people come there and how long you want to stay there.

The chairs for the activity will be near the stand of the collective „Hrozný sousedství (?)“ (Terrible neighbourhood)  https://www.facebook.com/Transition-Brno-1475784075765582/

Programme of the active cycles

13:30

15:30

17:30

19:30