Terapeutické centrum Podané ruce

Terapeutické centrum Podané ruce

Místo: Bratislavská, před radnicí Brno sever
Terapeutické centrum na…

10. 6. 2017
Zpět

Terapeutické centrum Podané ruce, 10. 6. 2017 v 13.00

Datum : 10 . 6 . 2017

Místo : Bratislavská, před radnicí Brno sever

Typ : Další

Terapeutické centrum na Bratislavské

Společnost Podané ruce, o.p.s.

Místo: TC Bratislavská, č.p. 69

V průběhu Ghettofestu bude návštěvníkům k dispozici informační stánek a možnost prohlídky zařízení ve 13:00, 14:00 a 15:00. Během exkurze budou podány informace o zařízení a jeho službách a zodpovězeny případné dotazy, které se našich služeb týkají.

? jak fungují služby pro uživatele drog ?  co to je substituční léčba ? jak pomáhá a jak funguje ? jaká je úspěšnost ? možnosti léčby ?

Terapeutické centrum na Bratislavské je nestátní zdravotnické zařízení Společnosti Podané ruce, o.p.s., které poskytuje pomoc lidem, kteří mají problém s užíváním nealkoholových drog a gamblingem, a pomáhá řešit problémy spojené s těmito fenomény. Centrum na Bratislavské funguje od roku 2013. Služby jsou poskytovány v rámci dvou programů – Ambulantního léčebného programu a Programu metadonové substituční terapie.Ambulantní léčebný program je určený pro lidi, kteří experimentují nebo jsou závislí na drogách, hrají či sázejí.Program metadonové substituční terapie je určený pro lidi s těžkou závislostí na heroinu (či jiném opiátu), u kterých aktuálně není možná abstinenční léčba.

AV PALA MENDE HE DŽIV FEDER!